Styrelsen Valstad Café
 
 

På årsmötet den 10 april 2021 valdes följande styrelse:

Ordförande Kjell Johansson

Vice ordförande Hjördis Börjesson

Kassör Hillevi Johansson

Övriga medlemmar ingår i styrelsen utan särskilt uppdrag