Styrelsen Valstad Café
 
 

På årsmötet den 9 mars 2019 valdes följande styrelse:

Ordförande Kjell Johansson

Vice ordförande Hjördis Börjesson

Kassör Hillevi Johansson

Övriga medlemmar ingår i styrelsen utan särskilt uppdrag