Styrelsen Valstad Café
 
 

På årsmötet den 26 mars 2022 valdes följande styrelse:

Ordförande Kjell Johansson

Vice ordförande Linnea Bromander

Kassör Hillevi Johansson

Övriga medlemmar ingår i styrelsen utan särskilt uppdrag