Styrelsen Valstad Café
 
 

På årsmötet den 3 mars 2018 valdes följande styrelse:

Ordförande Kjell Johansson

Vice ordförande Hjördis Börjesson

Kassör Hillevi Johansson

Ledamöter Anita Berger och Sonja Fjellman

Suppleanter Anita Gustafsson och Inga-Lill Björk